Truy cập

Hôm nay:
68
Hôm qua:
67
Tuần này:
235
Tháng này:
1568
Tất cả:
55124

ĐẢNG BỘ XÃ THỌ THẮNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT - CHỈ THỊ - KẾT LUẬN CỦA TRUNG ƯƠNG CỦA TỈNH.

Thực hiện kế hoạch số 192 - KH/HU ngày 26/ 4/ 2019 của Huyện ủy Thọ Xuân về việc tổ chức hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, Chỉ thị số 27-CT/TW, Kết luận số 38-KL/TW, Quy định 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị; các Chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII); Chỉ thị số 21-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tin tức sự kiện

ĐẢNG BỘ XÃ THỌ THẮNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP QUÁN TRIỆT...ĐẢNG BỘ XÃ THỌ THẮNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT - CHỈ THỊ - KẾT LUẬN CỦA TRUNG ƯƠNG CỦA TỈNH.
Thọ Thắng tổ chức khai mạc lấy ý kiến cử tri về đề án sáp...Thọ Thắng tổ chức khai mạc lấy ý kiến cử tri về đề án sáp nhập xã
Thọ Thắng tổ chức Lễ công bố quyết định công nhận xã đạt...Thọ Thắng tổ chức Lễ công bố quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới 2018
Kỳ họp thứ 8 khóa VII HĐND xã Thọ ThắngKỳ họp thứ 8 khóa VII HĐND xã Thọ Thắng
Kỳ họp thứ 8 khóa VII HĐND xã Thọ ThắngKỳ họp thứ 8 khóa VII HĐND xã Thọ Thắng
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ THỌ THẮNG LẦN...ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ THỌ THẮNG LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2019 - 2024.
CÔNG ĐOÀN XÃ THỌ THẮNG TỔ CHỨC TỌA ĐÀM GẶP MẶT "DÂU - DỄ"...CÔNG ĐOÀN XÃ THỌ THẮNG TỔ CHỨC TỌA ĐÀM GẶP MẶT "DÂU - DỄ" NHÂN KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3
HỘI LHPN XÃ THỌ THẮNG TỔ CHỨC TỌA ĐÀM KỶ NIỆM 109 NĂM NGÀY...HỘI LHPN XÃ THỌ THẮNG TỔ CHỨC TỌA ĐÀM KỶ NIỆM 109 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3

Tin kinh tế - CHính trị

ĐẢNG BỘ XÃ THỌ THẮNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT - CHỈ THỊ - KẾT LUẬN CỦA TRUNG ƯƠNG CỦA TỈNH.

Thực hiện kế hoạch số 192 - KH/HU ngày 26/ 4/ 2019 của Huyện ủy Thọ Xuân về việc tổ chức hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, Chỉ thị số 27-CT/TW, Kết luận số 38-KL/TW, Quy định 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị; các Chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII); Chỉ thị số 21-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tin văn hóa - xã hội

ĐẢNG BỘ XÃ THỌ THẮNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT - CHỈ THỊ - KẾT LUẬN CỦA TRUNG ƯƠNG CỦA TỈNH.

Thực hiện kế hoạch số 192 - KH/HU ngày 26/ 4/ 2019 của Huyện ủy Thọ Xuân về việc tổ chức hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, Chỉ thị số 27-CT/TW, Kết luận số 38-KL/TW, Quy định 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị; các Chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII); Chỉ thị số 21-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Công tác xây dựng đảng

ĐẢNG BỘ XÃ THỌ THẮNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT - CHỈ THỊ - KẾT LUẬN CỦA TRUNG ƯƠNG CỦA TỈNH.

Thực hiện kế hoạch số 192 - KH/HU ngày 26/ 4/ 2019 của Huyện ủy Thọ Xuân về việc tổ chức hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, Chỉ thị số 27-CT/TW, Kết luận số 38-KL/TW, Quy định 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị; các Chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII); Chỉ thị số 21-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

An ninh quốc phòng

ĐẢNG BỘ XÃ THỌ THẮNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT - CHỈ THỊ - KẾT LUẬN CỦA TRUNG ƯƠNG CỦA TỈNH.

Thực hiện kế hoạch số 192 - KH/HU ngày 26/ 4/ 2019 của Huyện ủy Thọ Xuân về việc tổ chức hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, Chỉ thị số 27-CT/TW, Kết luận số 38-KL/TW, Quy định 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị; các Chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII); Chỉ thị số 21-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.